රජය නියෝජනය කරන කාට උනත් සාමුහික වවඟකීමක් තියෙනව.

0

අතිගරු ජනපතිතුමා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමතිතුමාව අස් කරලා තිබෙනවා.එතුමා රජයේ සහ රජයේ වැඩපිළිවෙළ වගේ ප්‍රතිපත්ති නොයෙකුත් අවස්ථාවන්හි වි’වේචනය කරලා තිබෙනවා. මෙ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඔහුව අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා .

රජය නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් ලෙස වගකීමක් තිබෙනවා රජයේ ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා කරන්න. එම ප්‍රතිපත්ති වල වැරැද්දක් තිබෙනවා නම් ඒවා ගැන කතා කරන්න ස්ථාන තිබෙනවා. කැබිනට් එකේ දි ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ජනාධිපති තුමාව මුණගැහෙනවා . අවස්ථාවලදීත් ඒ අයට ඒවා ගැන කතා කරන්න පුළුවන්.

තමන් යම් කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඒවා එම කණ්ඩායම ඇතුලේ කතා කරන්න ඕන. ඒවා එළියෙ කතා කරන එක නොවෙයි විය යුත්තේ. ජේෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් හැටියට ඒ අය අනිත් අයට ආදර්ශයක් විය යුතුයි. කොන්ද කෙලින් තිබෙන්න ඕනේ ඇතුල කතා කරන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ ගත්තේ හරි තීන්දුවක්. මේක මීට කලින් ගන්න තිබුණු තීන්දුවක්. කැබිනට් සාමුහික වගකීම ගැන අවබෝධයක් නැතිනම් ඇමති ධූරයක් දරන්න සුදුසු නැහැ. එලිය කරන දේශපාලනය කැබිනට් එක ඇතුල් කරන්න බැහැ.

කැබිනට් එක ඇතුලේ ඕනෑම දෙයක් කතා කරලා විසඳාගැනීමට පූර්ණ නිදහසක් ජනාධිපතිතුමා දී තිබෙනවා.ඒ වගේමයි කණඩායම් රැස්වීම්වල කතා කරන්න පුළුවන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ජනාධිපති මුණගැහෙන අවස්ථාවලදී කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක එළියෙ ගිහින් විවේචනය කරනවා නම් ඒක වැරදියි. ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි විශ්වාස තබලා මේ රටේ බහුතර ජනතාව ලබාදුන්න ජනවරම අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. අපේ ඇමතිවරුන් අතර විනයක් නැත්තං රටේ ජනතාවගේ විනය අපිට හදන්න බැහැ.

කැබිනට් රැස්වීම තුළ කතා කරන දේවල් එළියේ කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කවුරුත් බය කරන්න නොවෙයි මේ දේවල් කරන්නේ . දේශපාලනය කල යුතු ආකාරය ගැන අපි දැන ගත යුතුයි. දේශපාලන කරද්දි පිළිපැදිය යුතු දේවල් ගැන අපි දැනුවත් විය යුතුයි. විපක්ෂයේ කාර්යභාරය තමයි ආණ්ඩුව වි’වේචනය කරන එක. ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉඳගෙන විපක්ෂයේ කාර්යභාරය කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ සිද්ධිය හුවාදක්වමින් විපක්ෂය දැන් මෝ’ඩ වි’න්දනයක් ලබනවා.

රජයේ සේවකයන්ට රු. 5000 ලබා දීම ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව කළ දෙයක්. මේවා ගැන කලින් අණබෙර ගහන්නේ නැහැ . නියමිත වේලාවට ඒ දේවල් කරනවා. විපක්ෂය එය සෑම විටම මේ රටේ ජනතාව නොමග යවන්න උත්සාහ කරනවා . පක්ෂය මේ වෙද්දි කරපු කියපු කියපුවා සියල්ල බො’රු වෙලා තිබෙනවා.ඔවුන් දන්නේ පුස් වෙ’ඩි තියන්න විතරයි.

රාජ්‍ය සේවකයන්ට වගේම රටේ සමෘද්ධිලාභීන්ටත් සහන ලබා දුන්නා .ගෙවතු වගාවට මුදල් වෙන් කළා . වතුකරයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සහන ලබා දුන්නා. සෑම අංශයක්ම ආරක්ෂා වන ආකාරයට තමයි අපි මේ තීන්දු තීරණ ගත්තේ. මේවා මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන කරන දේවල් නොවෙයි .මේවා රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය මොහොතේ දී ලබාදෙන සහන.

විපක්ෂය අපෙන් ඇහැව්ව මොනවාද ජනතාවට ලබාදුන් සහන කියලා . අපි කියනවා මේවා තමයි ජනතාවට ලබා දුන් සහන . ජනවාරි 15 රටේ ආර්ථිකය වැටෙනවා කිව්වා . නමුත් ජනවාරි 15 අපි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවැනි කොටස වන මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා කොටස විවෘත කරනවා . බැසිල් ඇමතිතුමා ආපුහාම රට වි’නාශ වෙනවා කිව්වා. එයා ආර්ථිකය වැටෙනවා කිව්වා.මේ සහන ලබා දීමෙන් රටේ ආර්ථිකය වැටිල නෑ කියන එක ඔප්පු වෙනවා .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here