ආසියාවේ සංචාරයට ආරක්ෂිතම රට ශ්‍රී ලංකාව.

0

ලෝක සංචාරක කවුන්සිලය  ආසියානු කලාපයේ සංචාරයට සුදුසු ආරක්ෂිතම රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් නම්කර ඇතැයි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිනි සභාපතිනි කිමාලි ප්‍රනාන්දු  මහත්මිය පැවසුවාය.එය විශාල ජයග්‍රහණයක් බවද ඇය සඳහන් කළාය.

මේ අතර රට විවෘත  කිරීමෙන් පසු  ගතවූ මාස තුනේදී සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වූ බව පැවසූ සභාපතිනිය ගතවූ දින එකොළහේදී සංචාරකයන් 31,688ක් මෙරටට පැමිණ ඇතැයිද පැවසුවාය.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී සංචාරකයන් 22,771ක්ද නොවැම්බර් මාසයේදී මාසයේදී සංචාරකයන් 44,294 ක්ද දෙසැම්බර් මාසයේදී සංචාරකයන් 31,688ක්ද මෙරටට පැමිණ ඇතැයි  සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here