දුම්රියෙන් ඇද වැ’ටුණු පෙම්වතිය බේරගන්න පෙම්වතා පනී.

0

කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වූ උඩරට මැණිකේ දුම්රියේ ඊයේ (03) ප්‍රංශ ජාතික තරුණ යුවළක් ගමන් කර තිබූ අතර තරුණිය හදිසියේම දුම්රියෙන් පිටතට ඇ’දවැටී තිබේ.

ඒ ඔහිය සහ ඉදල්ගස්හින්න දුම්රිය ස්ථාන අතරදීය.ඔවුන් දෙදෙනා දුම්රිය පා පුවරුවේ ගමන් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ධාවනය වූ දුම්රියෙන් එකවරම ඇදවැටුණු සිය පෙම්වතිය බේරාගැනීම සඳහා පෙම්වතා ද දුම්රියෙන් පැන තිබේ.

පසුව දුම්රියේ සිටි අනෙක් මගීන් සීදුව නාද කර දුම්රිය නවතා ගැනීමට ක්‍රියා කර ඇත.

අ’නතුරෙන් එම යුවළට සුළු තු’වාල සිදුවී තිබූ අතර දෙදෙනාව දියතලාව මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here