මාසයක් තිස්සේ කූඩු කර සිටි ගිරා පැටියාව ගිරව් ඇවිත් බේරගෙන

0

රැනෙන් මිදී සිටියදී අල්ලා කූඩු කර තිබූ ගිරා පැටවකු කූඩු කර මාසයක් වැනි කාලයකට පසුව ඉකුත් 04 වැනදා 20කට ආසන්න ගිරා රංචුවක් කෑ කෝ  ගසමින් පැමිණ කුඩුවේ යකඩ කූරු හොටෙන් ඈත් කර කූඩුවේ සිටි ගිරා පැටියා බේරා ගෙන ගොස් ඇත.

ගිරා පැටවා ගෙන යෑමට ගිරා රංචුවට බාධා කිරීමට ගිය ගෙහිමියාට ද රංචුවේ සිටි එක ගිරවකුගේ ප’හර කෑමකට ලක්වීමට සිදුව ඇත. ගිරා හොටින් ඔළුවට වැ’දුණු ප’හරකින් ඔහුට සුළු තු’වාල සිදුව ඇත.

මීට මාසයකට පමණ පෙර ජාඇල, බටගම ප‍්‍රදේශයේ වෙල් යායක වැටී සිටියදී අහුලා ගත් අදාළ ගිරා පැටවා ප‍්‍රදේශවාසී පුද්ගලයකු විසින් කූඩු කර ඇති දැඩි කර ඇත. මීට පෙරද කූඩු කර සිටි ගිරවා ළගට ගිරවුන් රංචු පැමිණි බව ද ඒ පුද්ගලයා පවසා සිටියේය.

කවුරුත් පුදුමයට පත්වී තිබුණේ හරියටම අප රටට නිදහස ලැබුණු පෙබරිවාරි 04 වැනිදා දිනකම මේ සිද්ධිය වීමයි.

බී. ටී. කේ. – ජාඇල සහ අතිරේක – ජාඇල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here