වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ තවත් තැනකින් එළියට විසිවෙයි.

0

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ 3 වන කොටස ඉදිකිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා තිදෙනෙකුගෙන් යුත් ටෙන්ඩර් කමිටුවක් පත්කර තිබිණි. මේ සඳහා වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ද සාමාජිකයෙකු ලෙස පත්කර තිබිණි.

නමුත් සුදුසුකම් සපුරා නැති සමාගමකට මෙම ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩරය ලබා දීම සඳහා එම සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් බ’ලපෑම් කිරීම නිසා මෙම කමිටුවෙන් වහාම වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඉවත් කර ඇත. තව ද සුදුසුකම් සපුරා නැති සමාගමකට ටෙන්ඩර් ලබා දීමට බලපෑම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පරීක්ෂණයක් ද පැවැත්වේ.

වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ප්‍රකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකුට සහ විපක්ෂයේ ප්‍ර’බල දේශපාලනඥයින් කිහිප දෙනෙකුට හොර පාරේ එන්නත් ලබා දීම නිසා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයෙන් ඉවත් කර පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයට පත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here