වසන්ත සමරසිංහගේ චෝ’දනාවලට ඇමති ජොන්ස්ටන්ගෙන් උත්තර

0

මධ්‍යම අධිවේගය ගැන වසන්ත සමරසිංහ කළ චෝදනා වලට මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් පිළිතුරු ලබාදී තිබෙනවා.මේ ඔහු මාධ්‍ය අමතමින් කළ ප්‍රකාශය.

අද විශේෂයෙන්ම මෙම මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්න තීරණය කලේ ජාතික පුවත්පත්වල සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය වල දූෂණ විරෝධී හඬ නියෝජනය කරන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත සමරසිංහ මහත්මයා චෝ’දනා වගයක් කරලා තියෙනවා දිවයිනේ හා මව්බිම පුවත්පත් වල.

මෙම පුවත්පත් වල කෝටි ගණනාවක විශාල දූ’ෂණයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙහි කිසිදු දූ’ෂණයක් සිදු වී නොමැති අතර එසේ ඔවුන් චෝ’දනාවක් කිරීමටවත් හැකියාවක් නොමැති අතර මෙය තවම ප්‍රසම්පාදන මට්ටමේ පවතින්නේ. එම නිසා කිසිදු දූ’ෂණයක් සිදු වී නොමැති අතර පට්ටපල් බොරුවක් හිටපු මන්ත්‍රී වසන්ත සමරසිංහ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ.

ඊලගට ඔහු කියනවා එම්.සී.සී. කියලා සමාගමක් ගැන. එම සමාගම ගැන ඔහු කියද්දී මං අද ඇවිල්ල අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමාගෙන් ඇහුවා ඒකට මොන සමාගම්ද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔය කියන එම්.සි.සි. කියන සමාගම ටෙන්ඩරයට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය එහෙම නැත්නම් පිටත වටරම් මාර්ගය හදපු සමාගම කිසිසේත් මෙම ටෙන්ඩරය සදහා ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ.

ටෙන්ඩරය සදහා සමාගම් 4ක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ සමාගම් වලින් අනිත් සමාගම් 2ක පිළිබදව ඔවුන් කතා කරන්නේ නැහැ. එම්.සී.සී. සමාගම මේ ටෙන්ඩර් එකට ඉදිරිපත් වෙලාවත් නැහැ. වසන්ත හිටපු මන්ත්‍රීතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ නායක අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා වාඩි වෙලා හිටපු ආණ්ඩුව දුන්න වටරවුම් පාරේ මංතීරු හයක් බිලියන 66කට එදා කොන්ත්‍රාත් දීලා තිබුනා.

ඔවුන් ඒ මංතීරු හයෙන් මංතීරු දෙකක් අඩු කරලා මංතීරු 4ක් හදලා බිලියන 66කට දුන්න සමාගම. ඒ නිසා වසන්ත මහත්මයට මතක් කරන්න කැමතියි, ඇඟිල්ලක් දික්කරද්දි ඒ අයට ඇඟිලි හතරක්ම ඔවුන් කෙරෙහි දික්වෙලා තියෙන්නේ.

ඊළඟට ඔහු කතාකරන සමාගම තමයි කඩවත සිට මීරිගමට යහපාලන ආණ්ඩුවේ පළවෙනි මාස තුනේ අප්‍රේ්ල් මාසෙ වෙද්දි දුන්නා. ඒ දුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලෙ ලක්ෂ 25,000කට කිලෝ මීටරයක් දෙන්න තිබුණ ඇස්තමේන්තු කරලා තිබුණ එකක් ලක්ෂ 43,000 ගාණේ ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 18,000කට වැඩියෙන් එක කිලෝමීටරයක් දුන්නු සමාගමක් ගැන තමයි වසන්ත මහත්මයා නියෝජනය කරන්නේ.

මම පුදුම වෙන්නේ නෑ ඒ සමාගමම ඔහුට මතක් වීම ගැන. ඒ සමාගම ගැනමයි ඔහුට මතක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවට කියනවා ගොඨාභය රාජපකෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ මේ රටේ දූ’ෂණයක් වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නෑ. ඉදිරියේදී වෙන්න ඉඩ තියන්නෙත් නෑ. ඔවුන්ගේ අර පරණ ක්‍රමය නැවත වාරයක් ඇවිත් තියෙනවා.

ඔවුන් ගෑස් පස්සේ ගියා, විදුලිය පස්සේ ගියා, තෙල් පස්සේ ගියා. ආව දවසේ ඉදලා නොයෙක් දේවල් නොයෙක් සරුංගල් එව්වා. දැන් ගෑස් පි’පිරීම් ගැන කතා කරන්නෙ නෑ. ගෑස් පි’පිරීම් ගැන මං කතා කලා, මං කිව්වා මේක පිටිපස්සේ වෙන බලවේගයක් කියලා. එහෙම කියද්දිම ගෑස් පි’පිරීම් ඔක්කෝම අඩු වුණා.

ඒ නිසා අපිට මෙතනදිත් කියන්න තියෙන්නේ ඔවුන් යම් සමාගමක් නියෝජනය කරනවා. ඒක තමයි පැහැදිලිව මම කියන්නේ. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව මේ රටේ ජනතාවට කියනවා, අපේ අමාත්‍යංශය හරහා හෝ මේ රජය හරහා කිසිම දූ’ෂණයක් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි එතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය.

මම මතක් කරනවා වසන්ත මන්ත්‍රීතුමාට, එතුමා අ’ල්ලස් කොමිසමට ගිහින් පැ’මිණිලි කරනවා, උසාවි යනවා කියලා කියනවා. ඇයි එතුමා යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ බිලියන 66ට මංතීරු 6ක් මංතීරු 4ට අඩුකරලා බිලියන 66කට දෙද්දී ඇයි අල්ලස් කොමිසමට ගියේ නැත්තේ? ඇයි උසාවි ගියේ නැත්තේ? ඊළඟට කඩවත සිට මීරිගමට අධිවේගී මාර්ගය ලක්ෂ 25,000ට තිබුණ එක ලක්ෂ 43,000ට දෙද්දී ඇයි අ’ල්ලස් කොමිසමට ගියේ නැත්තේ, ඇයි උසාවි ගියේ නැත්තේ කියලයි අපි අහන්නේ.

ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම පේන්නේ මේ ගොල්ලෝ කාගෙන් හරි සල්ලි අරගෙන ඒ සමාගම නියෝජනය කරනවා කියන එක අපි පැහැදිලිවම මේ රටේ ජනතාවට කියනවා. අපි කියනවා කිසිම දූ’ෂණයක් වෙලා නෑ. සිද්ධ වෙන්න ඉඩ දෙන්නෙත් නෑ. තවම ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔවුන් මේ නුවරට, කන්ද උඩරට ජනතාවට හදන්න තියෙන පාර ප්‍රමාද කිරීමේ චේ’තනාවෙන් තමයි මේ හැමදෙයක්ම කරන්නනේ.

අපේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය සහ වැඩපිලිවෙල තමයි ඉක්මනින් අධිවේගී මාර්ග ටික සහ කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ මාර්ග ටික හදන්න තියෙන වැඩ පිලිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ නිසා අපි සම්පූර්ණයෙන් මේ චෝ’දනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. වසන්ත හිටපු පාර්ලිමේන්තු මනත්‍රීතුමා ඒ කාලේ නම් මට පාර්ලිමේන්තුවේදි මුණ ගැහෙනවා. එතුමාට ඒ වාසනාව ආපහු ලැබුුනේ නෑ.

ඒ නිසා කරුණාකරලා අපිට මඩ ග’හන්න එපා කියලා අපි කියනවා. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඉවර වෙනකල් ඉන්න. අපි මේ හැමදෙයක්ම කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඉවර වුනාට පස්සේ එහි වැරැද්දක් තියනවා නම් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඕනේ කෙනෙකුට උසාවි යන්න පුළුවන්. අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ රටේ නීතිය.

හැබැයි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුවෙද්දි කවුරුහරි බලපෑම් කරනවා නම්, මේකත් බලපෑමක්. අපි වසන්ත මහත්මයාට කියනවා මේකත් බලපෑමක්.ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කරගෙන යද්දි යම් දෙයකට ඔවුන් බලය පාවිච්චි කරනවා නම් ඔහු කරන්නේ බලපෑමක්. කිසිසේත්ම ව’රදක් වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉඩ තියන්නේත් නැහැ. කරුණාකරලා බොරු චෝ’දනා පටලවන්නේ නැතුව ඇත්ත හොයාගෙන කතා කරන්න.

සමාගම් පස්සේ ගිහිල්ලා සමාගමවල නියෝජිතයෝ දෙන ඒවා අරගෙන මාධ්‍යට ඇවිල්ලා සීයට හයේ තිබුණ එක සීයට තුනට වැ’ටුණා.ඉතිරි සියයට තුනක් අඩු කරගන්න එපා. අර පැරදිච්ච නායකයා, වැටිච්ච නායකයා ගොඩ දාන්න හදනවා ගමට ගිහිල්ලා. ඒ නිසා වසන්තට කියනවා හරියට හොයන්න.ඔයා කියපුවා අපිට හොඳට මතකයි. මට පුද්ගලිකව කියපු දේවලුත් ඒ කාලෙත්.

ඒ වගේම රාජපක්ෂවරුන්ට, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට සහ ඔහුගේ පවුලේ අයට ම’ඩ ග’හපු ඒවා අපිට හොඳට මතකයි. ලැම්බෝගිනි ගැන මතකයි. හෙලිකොප්ටර් ගැන අපිට මතකයි රත්තරන් අස්සයෝ ගැන අපිට මතකයි ඒ නිසා අපිට ඒවා නැවත වාරයක් මතක් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඉවර උනාට පස්සේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් යම් වැරැද්දක් තියෙනවනම් ඕගොල්ලන්ට ඒක අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන් අපි එක නතර කරන්න යන්නේ නැහැ.

හැබැයි බොරුව රජ කරවන්න හදන්න එපා මේ වගේ බො’රු ප්‍රචාරය දෙමින් අර බොරුවෙන්ම ජීවත් වෙච්ච හො’රකමේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ම’රලා ජීවත්වෙච්ච යුගයක නැවත වාරයක් ගමන් කරන්න එපා කියන එකයි අපි ඉතා කරුණාවෙන් කියන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here