නැතිවු හරකා ගැන කියන්න ගියාම ඕඅයිසි හරකෙක් අරන් දීලා.

0

පසුගිය කාලයේ දිවයිනේ නන් දෙසින් කිරි ගවයන් සො’රකම් කිරීමේ සිද්ධීන් වාර්තාවන්නට විය. පොලිසිය මුර සංචාර ක්‍රියාත්මක කළත් කොතරම් වැ’ටලීම් කළත් හරක් හො’රුන් අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය අපොහොසත් විය.

එතරම්ම හරක් හො’රුන් සූක්ෂම විය. පොලිස් ඇසට වැලි ග’සමින් සිදුවන මේ කිරි හරක් හො’රකම් නිසා පොලිසිවලට මේ හො’රුන් නී’තියේ රැ’හැනට හසු කර ගැනීමට නොහැකිවු නිසා පොලිස් ස්ථානධිපතිවරුන්ටද මෙය මහත් හි’සරදයක් වී පැවතුනි.

මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ගව සො’රුන් නීතියේ රැ’හැනට හසුකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් කැඳවා සාකච්ජා කර ඇත.

මෙම සාකච්ජාවේදී ස්ථානාධිපතිවරුන්ට නියෝජ්‍ය පොලීස්පතිවරයා දන්වා ඇත්තේ මින් ඉදිරියේ දී කිසියම් පොලිස් වසමක ගවයෙක් නැති වුවහොත් අදාළ පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ඊට වග කිවයුතු බවය.

දින කිහිපයක් යද්දී මීගමුව පොලිස් කොට්ඨශයේ එක්තරා නමගිය පොලිස් වසමක ගව සො’රකමක් සම්බන්ධව පැ’මිණිල්ලක් කිරීම සඳහා ගව හිමියෙක් පොලිසියට පැමිණ ඇත. එහිදී ස්ථානධිපතිවරයාට ගව හිමියා විසින් කරුණු සැලකර ඇත.

ඉහළ නි’යෝගය අනුව ගවයා නැතිවීමේ වගකීම තමන්ට දරන්න සිදුවන නිසා ස්ථානාධිපතිවරයා ඉක්මනින්ම ගවයෙකු මිලදී ගෙන ගව හිමියාට ලබා දී සිද්ධිය සමථයට පත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here