ලංසා ඇත්තටම ඉල්ලා අස්වුනාද ? මීඩියාවලට ගිය ලියුම ජනාධිපතිට ගිහින් නෑ

0

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් වී තිබුණද මෙතෙක් ජනාධිපතිවරයා අතට ලැබී නැති බව වාර්තා වේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කරද්දී ජනාධිපතිවරයාද එවැනි ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියක් එවා ඇතිදැයි සිය නිලධාරීන්ගෙන් විමසා ඇති බවක් දැනගන්නට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here