කැබිනට් අනුමැතියට පිටින් ගෑස් ගෙන්වන්න යයි..සිලින්ඩරය 7000 පනින ලකුණු.

0

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් සහ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ තායිලන්ත සියාමි සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගැනීම අත්හිටුවා මීට පෙර සැපයුම්කරු වූ ඕමාන් සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගැනීමට සූදානම් වීම හේතුවෙන් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල යළි ඉහළ යෑමේ අවදානමක් පවතින බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සියාම් සමාගම වරාය, රක්ෂණ, නෞකා ගාස්තු ලෙස මෙට්‍රික් ටොන් එකකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 96 ක මුදලක් අයකරන බව දැනුම් දී ඇත.

මීට පෙර ගෑස් සැපයුම් කළ ඕමාන් සමාගම ටොන් එකකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 129 ක මුදලක් අයකරන බව දැනුම් දී ති​බේ.

එහෙත් සියාමි සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගැනීම අත්හිටුවා ඕමාන් සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස ලිට්රෝ සමාගමට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවද වාර්තා වෙයි. එලෙස ඕමාන් සමගමෙන් ගැස් මිලදී ගැනීමේදී ඇමෙරිකා ඩොලර් 34 ක් වැඩියෙන් ගෙවා ලබා ගැනීමට සිදුවීම හේතුවෙන් ගෘහස්ථ ගැස් මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරුන් වන තෙෂර ජයසිංහ හා විජිත හේරත්ට ඉවත් වීමට සිදු වූයේද මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් බව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වෙයි.

සියාම් සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගතහොත් ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 5000 කට පමණ පාරිභෝගිකයාට ලබාදිය හැකි බව ලිට්රෝ සමාගම පවසයි. ඒ බව හිටපු සභාපති තෙෂර ජයසිංහ විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයටද මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණි. ඕමාන් ගෑස් සමාගමෙන් ගෑස් ආනයනය කිරීමේදී සිලින්ඩරයක් රුපියල් 7000 ක් පමණ විය හැකි බවද ලිට්රෝ සමාගමේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මේ වන විට ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ප්‍රකාශ කරන්නේ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයකින් රුපියල් 2500 ක පාඩුවක් ලබන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here