පළාත් සභා ඡන්දය අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්විය යුතුයි -මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

0

මේ වනවිට කල්දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳව දේශපාලන වේදිකාවේ මෙන්ම සමාජයේ දැඩි කතාබහට ලක්වෙමින් පවතිනවා.පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්ය සරත් වීරසේකර මහතා පළාත් සභා ක්රමය අහෝසි කළ යුතුබවට සෘජුවම ප්රකාශ කර ඇතත් ආණ්ඩුවේම ඇතැමුන් පවසා සිටින්නේ පළාත් සභා මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පැවතිය යුතු බවයි.

මේ අතර කෘෂිකර්ම අමාත්ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ලංකාදීප පුවත්පත සමඟ කළා සාකච්ඡාවකදී කියා සිටියේ අනිවාර්යයෙන්ම පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවයි.ඔහුගේ අදහස පහතින්,

ප්‍රශ්නය:-පළාත් සභා ඡන්දයට මොකද වෙන්නේ?  පළාත් සභා ඡන්දය අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්විය යුතුයි.

ප්‍රශ්නය:- නමුත් ආණ්ඩුවේම සමහර අය කියනවා. පළාත් සභා එපා කියලා?  

පිළිතුර:- ඒවා පෞද්ගලික මතනේ. ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය නොවෙයි. පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්විය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ අපි ඉන්නේ. ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා. මොන ඡන්ද ක්‍රමය යටතේද මේ පළාත් සභා මැතිවරණය තියන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරයට අපි එන්න ඕනෑ. පැරැණි ක්‍රමයට ඡන්දය පැවැත්විය යුතුයි කියන එක තමයි ජනතා මතය. ඒත් ඒක සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීන්දුවක් අරගෙන නෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here