සරසවි තුනක වෛද්‍ය උපාධි පිළිගැනීම අවලංගු කිරීම තමන්ට කළ අගෞරවයක්-රුසියානු රජය ලංකාවට දොස් කියයි.

0

රුසියාවේ ප‍්‍රධාන පෙළේ සරසවි තුනක වෛද්‍ය උපාධි පිළිගැනීම අවලංගු කිරීමට ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ගෙන ඇති තීරණය තමන්ට කළ අගෞරවයක් ලෙස සලකනු ලබන බව රුසියානු රජය ශ‍්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

2020 ජුනි 26 වැනිදා පැවති වෛද්‍ය සභා රැස්වීමේ තීරණයක් අනුව බව පවසමින් මෙතෙක් අනුමැතිය දුන් විදෙස් විශ්වවිද්‍යාල ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇත්තේ රුසියාවේ ජනතා මිත‍්‍රත්ව සරසවිය, පිරගොෆ් පර්යේෂණ වෛද්‍ය සරසවිය සහ ත්වේර් රාජ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යා සරසවියයි.

මෙයින් මහජන මිත‍්‍රත්ව සරසවිය සෝවියට් සමයේ ලූමුම්බා සරසවිය ලෙසින් හඳුන්වන ලද අතර ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 392 වන ස්ථානයේ වේ. පිරොගොෆ් වෛද්‍ය සරසවිය ද වසර 115 ක් පමණ පැරණි එකකි.

රුසියාව විසින් වසරකට ශ‍්‍රී ලාංකික සිසුන්ට පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව හතළිහක් ප‍්‍රදානය කරනු ලබන අතර එම සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇත. වර්තමානය වනවිට රුසියාවේ වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරන සම්පූර්ණ ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් සංඛ්‍යාව දහස ඉක්මවයි.

පැරණි සෝවියට් සංගමයට අයත් වූ ඇතැම් කුඩා රටවල වෛද්‍ය විද්‍යාල මෙන්ම ලෝක ශ්‍රේණිගතකිරීම් අනුව ඉතා පහළින් ඇති සරසවිද වෛi සභාව විසින් අනුමත කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here