20 සංශෝධනයේ බරපතළ කරුණු රැසක්..පැය 24 MCC උනත් අත්සන් කරන්න පුලුවන්.

0

වත්මන් ආණ්ඩුවට ලැබුණු තුනෙක් දෙකක බලයක් සමඟම මේ වනවිට නව ව්යවස්ථාවකට පෙර 20 වැනි සංශෝධනය බලාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබෙනවා.නමුත් මේ වනවිට එම යෝජිත 20 වැනි සංශෝධනයේ කෙටුම්පතට විපක්ෂය,වෘත්තීය සමිති,විවිධ පාර්ෂව වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේද ඇතැම් පිරිස් විවේචන එල්ල කරමින් තිබෙනවා.

මේ අතර වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික පෙරමුණ මාධ්ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් කියා සිටියේ මෙම 20 වැනි ව්යවස්ථා සංශෝධනයේ බරපතල කරුණු රැසක් අඩංගු වන බවයි.

ඒ අනුව ඔවුන් ප්රකාශ කර සිටියේ රටේ ව්යවස්ථාවට මේ වනවිට සියලු දෙනා,සියලු තනතුරු යටත්ව ඇති බවයි.නමුත් මෙම 20 වැනි ව්යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ව්යවස්ථාවට ඉහළින් තනතුරක් නිර්මාණය කිරීමක් සිදුවනවාද යන්න සැකයක් මතුවන බව වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික පෙරමුණේ ජේෂ්ඨ උප සභාපති වෛද්ය සමන්ත ආනන්ද මහතා පවසා සිටිනවා.

එමෙන්ම 20 වැනි සංශෝධනය හරහා හදිසි පනත් සම්මත කරගැනීමේ හැකියාව පවතින බවත් ඒ තුළින් MCC වැනි ගිවිසුම් පවා අත්සන් කිරීමට හැකියාව පවතින බවත් එය රටට අහිතකර තත්වයක් බවත් හෙතෙම පවසා සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here