ඉන්දි­යාවේ මන්ත්‍රී­න් 25කට කොරෝනා.

0

මෝසම් වැසි සම­යෙන් අන­තු­රුව ප්‍රථම වතා­වට ඉන්දීය පාර්ලි­මේන්තු සැසි වාරය ආරම්භ වූ අව­ස්ථාවේ සිදු කළ පරීක්ෂා කිරී­ම්ව­ලින් මන්ත්‍රී­වරු 25 දෙන­කුට කොරෝනා ආසා­ද­නය වී ඇතැයි අනා­ව­ර­ණය වී තිබේ.

කණිෂ්ට දුම්රිය ඇමැති සුරේෂ් අන්ගාඩි, භාර­තීය ජනතා පක්ෂයේ මීනක්ෂි ලෙඛී, අනාත් කුමාර් හෙජ්, පර්වේෂ් සහීබ් සිං, රීටා බහු­ගුණ ජෝෂි සහ කෞෂල් කිෂෝර් ඇතුළු ලෝක් සභා මන්ත්‍රී­වරු 17 දෙන­කුට වයි­ර­සය ආසා­ද­නය වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here