මහනුවර තට්ටු පහක ගොඩනැගිල්ලක් ගිලා බසී.සිරවූ පිරිස් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් අරඹයි.

0

මහනුවර ප්‍රදේශයේ තට්ටු පහක ගොඩනැගිල්ල ගිලාබැසීමකට ලක් වී තිබේ.

මහනුවර බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේදී මෙම සිදුවීම සිදුව ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කරයි.එම ගොඩනැඟිල්ලේ සිර වූ කුඩා දරුවකු ඇතුළු තිදෙනෙකු මුදා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here