විශේෂ යානයකින් ලංකාවට පැමිණීම සදහා බෝරා නායකයා ඇතුළු එම ප්‍ර්‍රජාවට අවසර.

0

විශේෂ යානයකින් ලංකාවට පැමිණීම සදහා බෝරා නායකයා ඇතුළු එම ප්‍ර්‍රජාවට අවසර ලබා දීමට ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර සිට බෝරා නායක ආචාර්ය සෙයිද්නා මුෆායල් සයිෆුඩීන් ඇතුලු 54ක කණ්ඩායමක්ද, ඩුබායි නුවර සිට 8 දෙනකුගේ කණ්ඩායමක්ද ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

මෙම පිරිස ඉකුත් ජුනි මස ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබුණද කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් එම සංචාරය අවලංගු කෙරිණ.

MAWRATA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here