හෙටින් පසු ලියාපදිංචි නොකළ දුරකථනවලට යොදන සිම්පත් අවලංගුයි-TRC

0

ලියාපදිංචි ජංගම දුරකථන පමණක් මිල දී ගන්නා ලෙස විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

හෙටින් පසු මිලදී ගන්නා ලියාපදිංචි නොකරන ලද ජංගම දුරකතනවල ඇතුලත් සිම්කාඩ් පත් අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්නා බව එහි අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා පවසා සිටී.කෙසේ වෙතත්,මේ වනවිට භාවිතා කරනු ලබන ජංගම දුරකථන සඳහා මෙය අදාල නොවන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසීය.

මිලදී ගන්නා ජංගම දුරකථන හා ඊට ඇතුකත් ස්ටිකරය නීත්යානුකූල ද යන්න පිළිබඳව සිය දුරකථනයේ අංක 15 කින් යුතු IMEI අංකය 1909 ට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් තහවුරු කර ගත හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here