මෙතෙක් ඇතිවූ භයානකම පොකුර මේ බ්‍රැන්ඩික්ස් කොරෝනා පොකුරයි-වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ.

0

මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ ඇතිවූ කොරෝනා පොකුර මෙතෙක් ඇතිවූ භයානකම කොරෝනා පොකුර බවට රජයේ වෛද්ය නිළධාරීන්ගේ සංඟමය පවසනවා.

වෛද්ය හරිත අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කරන්නේ පසුගිය කාල වකවානුව තුළ ජනතාව කොරෝනා මාර්ගෝපදේශ අමතකකර සාමාන්ය අයුරින් ජීවිතය ගත කළ බවත් දැන්වත් මෙහි අවධානය තේරුම් ගෙන එම සෞඛ්යාරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බවත් ය.

මෙම කොරෝනා පොකුරේ මූලාශ්ර පිළිබඳව තවමත් අවිනිශ්චිත බැවින් මෙම තත්වය බැරෑරුම් තත්වයක් බව සඳහන් කළේය.එම ප්රවෘත්ති සාකච්ඡාව සහ රජයේ වෛද්ය නිළධාරීන්ගේ සංඟමය අද නිකුත් කළ මාධ්ය නිවේදන පහතින්,

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here