වෛද්‍ය පර්‌යේෂණායතනයේ අධ්‍යක්ෂ තනතුරෙන් ඉවතට

0

බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්‌යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

සෞඛ්‍ය ලේකම් සංජීව මුණසිංහ විසින් ඊ​යේ (5 වැනිදා) නිකුත් කළ ලිපියක සඳහන් වන්නේ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර නියෝජ අධ්‍යක්ෂ ධුරයට පත් කර ඇති බවයි. අධ්‍යක්ෂ ධුරය සඳහා එම ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා පත් කර ඇත.

•උදයජීව ඒකනායක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here