වයඹ පළාතේ ටියුෂන් පංති තාවකාලිකව නවතා දැමේ

0

වයඹ පළාත තුළ පවත්වනු ලබන සියලු ටියුෂන් පංති නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසාදමන ලෙස වයඹ පළාතේ ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මහතා දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here