ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇදිරිනීතිය

0

ගම්පහ පොලිස් කොට්ඨාසයේ පොලිස් බල ප්රදේශ 14, ජාඇල ,කඳාන, දිවුලපිටිය ඇතුළු පොලිස් බල ප්රදේශ 17 කට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය පනවයි.

ගම්පහ, කිරිඳිවැල, දොම්පේ, පූගොඩ, ගනේමුල්ල, වීරගුල, වැලිවේරිය, මත්වතුහිරිපිටිය, නිට්ටඹුව, මීරිගම, පල්ලේවෙල, යක්කල, ජා ඇළ, කඳානට ඇඳිරි නීතිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here