වැලිසර බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ අයෙකුට කොරෝනා.

0

වැලිසර බ්රැන්ඩික්ස් ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ එක් සේවකයෙකුට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව සිදුකළ PCR පරීක්ෂණයකදී තහවුරුවී තිබෙනවා.

මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ සිදුකළ PCR පරීක්ෂණ 93කින් එක් අයෙකු කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත.

NETH NEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here