ආණ්ඩුවෙන් මෛත්‍රීපාල ගත් ගෙයක් යළි පවරගන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

0

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපතිවරයාව සිටි සමයේදී පවරාගත් නිල නිවෙසක් යළි රජයට පවරා ගැනීම සදහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව යොමු කොට ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා තමන් එකල රැදී සිටි නිල නිවෙස කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කොට විශ්‍රාම යාමෙන් පසුවද තමන්ග‌ේ භාවිතය සදහා පවරා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබිණ.

කොළඹ පැජට් පාරේ පිහිටි සුවිසල් නිවාස 2ක් එක්කොට එම නිවස සකස් කිරීමට ඒ මහතා කටයුතු කොට තිබිණ.ඒ සදහා රුපියල් කෝටි ගණනක් වියදම් කිරීමටද හිටපු ජනාධිපතිවරයා පියවර කොට තිබිණ.

ඉන් අනතුරුව ඊට යාබද තවත් සුවිසල් නිවසක්ද එම නිවෙසටම ඈදා ගැනීමට සිරිසේන මහතා පියවර ගෙන තිබිණ.

ඒ අනුව මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ පසුව පවරාගත් මෙම සුවිසල් නිවෙස රජය වෙත යළි පවරා ගැනීමටය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here