පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවක අංශයේ සේවකයෙකුගේ පවුලේ අයෙකුට කොවිඩ්

0

බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටා ඇති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවක අංශයේ සාමාජිකයෙකුගේ පවුලේ අයෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවැසීය.

ඒ අනුව එම අංශයේ සියලු දෙනා පරීක්ෂාවට ලක්කර ඇති බවත් එම පරිශ්රයට කිසිවෙකුට ඇතුලු වීමට අවස්ථාව නොමැති බවත් ඔහු පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවක අංශයෙන් සේවාවක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් එහි ගිය තමන්ට විමාඩි 35 ක පමණ කාලයක් පිටතට වී සිදුවූ බවට පාර්ලිමේන්තු මංත්රී ශාන් විජයලාල් සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුකළ අදහස් දැක්වීමට පිළිතුරු ලබාදෙමින් කතානායකවරයා පැවසිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here