වාර්ථා නොකළොත් බ්‍රැන්ඩික්ස් සේවකයින්ගේ දේපල තහනම්.

0

මිනුවන්ගොඩ බ්රැන්ඩික්ස් කම්හලේ සේවයේ නියුතු පිරිසට වාර්තා කිරීම සඳහා අද දිනය අවසාන දිනය බවත් යම් අයෙකු මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලට අනුයුක්තව සේවය කර ඇත්තනම් ළගම පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙසත් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා නිවේදනය කර සිටියි.

කිසිවෙකු තමන්ගේ තොරතුරු සඟවා හසු වූවහොත් ඔවුන්ගේ චංචල හා නිශ්චල දේපල සියල්ල තහනමකට ලක් කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here