කටුනායක නිදහස් වෙළද කළාපයටත් කොරෝනා පැතිරේ.

0

කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කළාපය තුළටත් කොරෝනා රෝගය ව්යාප්ත වෙමින් , එහි එක් ඇගලුම් කම්හලක සේවිකාවකට ප්රථම වරට මෙම රෝගය ආසාදනය වී ඇතැයි ප්රදේශය භාර පරිපාලන මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරයා සදහන් කළේය .

එම ඇගලුම් කම්හලේ ඇය සේවය කළ සේවා ප්රදේශයේ ඇය සමීපව ඇසුරු කළ සේවිකාවන් පිරිසක් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට සූදානම් කර තිබේ.

මූලාශ්ර- Ada.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here