තත්ත්වය බැරෑරුම් නම් දිසා-ප්‍රාදේශීය රෝහල් 250ක් සූදානම්

0

හදිසි තත්ත්වයකට මුහුණ දීම සහ කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රාථමික සත්කාර සඳහා දිවයින පුරා දිසා රෝහල් සහ ප්‍රාදේශීය රෝහල් 250ක් සූදානම් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

වැඩ ආවරණය කරන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්. ශ්‍රීධරන් පසුගිය සිකුරාදා (09 වැනිදා) සියලුම ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වෙත යොමු කළ ලිපියකින් මේ බව අනාවරණය වෙයි. කිසියම් ප්‍රදේශයකින් කොවිඩ් රෝගියකු වාර්තා වුවහොත් රඳවා තබා ගැනීම, පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සහ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබෙන තුරු රෝගියා රඳවා තබා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස වැඩ ආවරණය කරන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

ඒ සඳහා සෑම රෝහලකම ඇඳන් 15ක්වත් සූදානම් කරන ලෙසද දැනුම් දී තිබේ. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කරමින්, සායන, සැත්කම් සිදු කරන ලෙසද දැනුම් දී ඇත. රෝගීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය මීටර් දෙකක දුරින් සිට කටයුතු කළ යුතු බවද දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here