මාතර සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය හදිසියේ මිය යයි. හේතුව තවමත් පැහැදිලි නැහැ.

0

මාතර සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් නදී ජයවික්‍රම මහත්මිය අද (23) උදෑසන මාතර මහ රෝහලේ දී හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත විය.

මාතර පොලිස් මූලස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා මව්බිම වෙබ් අඩවිය සමඟ පවසා තිභ්ණේ,ගර්භණී මාතාවක වූ ඇය රුධිර පරීක්ෂණ කිහිපයක් සිදු කර ගැනීම සඳහා ඇය අද මාතර මහ රෝහලට පැමිණ ඇති බවය.

එම රුධිර පරීක්ෂණ සිදුකරන අතරතුර ඇයට හදිසියේ ඇති වූ රෝගී තත්වයකින් පසුව හදිසියේ මරණයට පත්ව ඇතැයි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.

2012 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට පිවිසි නදී ජයවික්‍රම මහත්මිය සිය මුල් පත්වීම ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ද, අනතුරුව 2013 වර්ෂයේ වැලිපිටිය සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් වශයෙන් ද, 2016 වර්සයේ තිහගොඩ සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් වශයෙන් ද කටයුතු කළ ඇය 2017 වර්ෂයේ සිට අභාවප්‍රාප්ත වනතුරු ම මාතර සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කළා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here