කොරෝනා නැතිවෙනවානම් මුහුදට උනත් බිළිවෙනව.

0

ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා අවදානම තුරන් වෙනවානම් තමා මුහුදට හෝ බිලි වීමට සූදානම් බව සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පැවැසුවාය.

තමා පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය තුළ විවේචනාත්මක අදහස් පළවන බවත් ඒවා විපක්ෂය විසින් පළ කරන බවත් ඇය සඳහන් කළාය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ඇය මේ බව සඳහන් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here