එක පවුලකට මාසෙකටම යන්නෙ සීනි කිලෝ 2 යි – බන්දුල ගුණවර්ධන.

0

කොරෝනා අර්බුදයත් සමඟ මේ වනවිට රට තුළ ඇතැම් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ වල හිඟයක් පවතින බව පාරිභෝගිකයින් චෝදනා කරනවා.එමෙන්ම ඇතැම් භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමක්ද සිදු ඇති බවද සඳහන්.

මේ පිළිබඳව වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරන්නේ හාල් මිලෙහි ප්‍රශ්නයක් ඇති බවත් තොඟ වෙළදපොළටත් සිල්ලර මිලට හාල් බෑම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බවත්ය.

එමෙන්ම සතොසෙන් පාරිභෝගිකයින් වෙත සීනි ලබාදෙන්නේ එකවර කිලෝ එකක් පමණක් බව මාධ්‍යවේදියෙකු පැවසූ විට වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසූවේ සතොසෙන් කරනු ලබන්නේ සහනාධාර වැඩපිළිවෙළක් බවත් එක් පවුලකට මසකට සීනි කිලෝ 2 ක් පමණක් ප්‍රමාණවත් බවත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here