බලධාරීන්ගේ කල්මැරිල්ල නිසා කොරියානු රැකියා අපේ රටට නොලැබීයාමේ අවදානමක්

0

2020 පෙබරවාරි මස රැකියා ගිවිසුම් ලැබී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය හරහා රැකියා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති තරුණ පිරිස කොරියාවට ඉක්මණින් පිටත් කළ යුතු බවත් එසේ නොවුනහොත් කොරියාවේ දැනට පවතින විශාල ශ්‍රමික හිඟය හේතුවෙන් එරට කර්මාන්ත හිමිකරුවන් කොරියානු රැකියා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින වෙනත් රටවල ශ්‍රමිකයන් බදවා ගැනීමට පෙළෙඹෙනු ඇත.

දැනටමත් ලංකාවට ලද නව රැකියා ගිවිසුම් කිහිපයක්ම අවලංගු වී ඇති බවද සඳහන්.එමෙන්ම රටක් ලෙස ආර්ථික අර්බුධයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අවස්ථාවක රටට ලැබීමට ඇති විදේශ විනිමය මෙම රැකියා ගිවිසුම් අවලංගුවීමත් සමඟ රටට අහිමිවී යෑම කනගාටුදායක කරණක් වනු ඇත.

මේ හේතුවෙන් දැනටමත් විශාල අර්බුදයක්ව ඇති මෙම ප්‍රශ්නයට රජය සෘජු තීරණයක් නොගතහොත් ආර්ථික පැත්තෙන් වගේම අපේ රටේ තරුණයින්ගේ මානසික මට්ටම බිදවැටීමෙන්ද රට තුළ ප්‍රශ්න ඇතිවීමට ඉඩකඩ ඇත.එම නිසා වීසා නිකුත් වී ඇති පිරිස ඉතා කඩිනමින් දකුණු කොරියානු රජයට පිටත් කිරීමට රජය කටයුතු නොකළහොත් අපේ රටේ තරුණ පිරිසට ලැබුණු රැකියා අවස්ථා වෙනත් රටවලට ලැබීම රටට විශාල පාඩුවක් වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here