තවත් මරණ 4ක්.සමස්තය 34 යි.

0

මෙරටින් අද දින කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා වේ.ඒ අනුව මෙරට සිදුවූ සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 34 කි.විස්තර පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here