ලෝක පූජිත සමාගම් දෙකක් නිපදවූ කොරෝනා එන්නතෙන් අතුරු ආබාධ රැසක්

0

ලෝක පූජිත ඖෂධ සමාඟම් දෙකක් නිපදවූ කොරෝනා මර්ධන එන්නත භාවිතා කාල ස්වෙච්ඡා ක්‍රියාකාරීන් කීපදෙනෙක් එම එන්නත නිසා හිස කැක්කුම ඇතුළු වෙනත් අතුරු ආබාධ මතුවී ඇතැයි හෙළි කර තිබේ.

රටවල් 6ක ස්වෙච්ඡා ක්‍රියාකාරීහු 43500 ක් එම එන්නත අත් හදා බැලීමට දායක වී ඇත.

හිස කැක්කුමට අමතරව උණ සහ ඇඟපත රුදාව පවා ඇති වන බව කැරියර් නැමැති ස්වෙච්ඡා ක්‍රියාකාරිකයෙක් හෙළි කළේය.මෙම කොරෝනා මර්දන එන්නත නිපදවූයේ පයිසල් සහ සමාගම්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here