ගෝඨා විනාඩි තුනේ ‘වීඩියෝ’ ඉල්ලයි.

0

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පදවිප්‍රාප්තියේ පළමු වසර නිමිත්තෙන් සකස් කිරීමට නියමිත වාර්තා වැඩසටහන සදහා සියලුම අමාත්‍යංශවල ප්‍රගතිය දැක්වෙන වීඩියෝ පට ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය වෙත එවන ලෙස දැනුම් දීමක් කර ඇත.

ඒ අනුව සියලුම කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට මෙම දැනුම් දීම කර ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

මේ වනවිටත් අදාළ විනාඩි තුනේ වීඩියෝපට ඇතැම් අමාත්‍යවරුන් විසින් ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය වෙත යවා ඇති බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here