ආනයන සීමා මැද්දේ කිරිපිටි ගෙන්වීම වාර්ථාගත ලෙස ඉහළ ගිහින්.

0

ආනයන සීමාවන් පනවා තිබුණද 2020 පළමු මාස 09දී මෙරට පිටිකිරි ආනයනය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 12.5%කින් ඉහළ ගොස් ඇත. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව 2019 ජනවාරියේ සිට සැප්තැම්බර් දක්වා පිටිකිරි ආනයනය වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන දෙසීය විසිපහක් වැයකර ඇති අතර මේ වසරේ අදාළ කාලයේදී එම වැය කිරීම ඩොලර් මිලියන දෙසීය පනස්තුන දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙලෙස මේ වසරේදී පිටිකිරි ආනයනය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත්තේ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ගෝලීය වෙළෙඳපොළේ පිටිකිරි මිල ගණන් පහළ ගොස් ඇති පසුබිමකවීම වි‍ශේෂත්වයකි. 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේදී මෙරට පිටිකිරි ආනයනය වෙනුවෙන් වැයකර ඇති මුදල ඩොලර් මිලියන 8.9ක්වන අතර එය මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 24.1ක් දක්වා 171.3%කින් වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.

කෘෂිකර්ම හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන අමාත්‍යාංශ වාර්තාවන්ට අනුව මේ වන විට වාර්ෂික දේශීය කිරි පරිභෝජනය ලීටර් බිලියන 1.2 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම ප්‍රමාණයෙන් දේශීයව නිෂ්පාදනය කෙරෙනුයේ කිරි ලීටර් මිලියන 420ක් පමණි. ඉතිරි ලීටර් 600ක හිඟය පුරවනු ලබන්නේ ආනයනය මගිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here