නිල වාහන නැතිව දුක්වෙන ඇමතිල.

0

කැබිනට් ඇමැතිවරුන් කිහිප දෙනකු සහ රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් කිහිප දෙනකු තමන්ට නිල වාහන මෙතෙක් ලැබී නැතැයි රජයට දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශ හා ඒ යටතේ පවතින ආයතනවල සංචිත වාහන ලෙස තිබෙන වාහන ඔවුන්ට ලබාදීමට යෝජනා වී ඇති බව රජයේ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

ඉකුත් 2019 දෙසැම්බර් මස 2 වැනිදා නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛය අනුව, කැබිනට් ඇමැතිවරයකුට හෝ රාජ්‍ය ඇමතිවරයකුට ලබාදිය යුතු උපරිම නිල වාහන ගණන තුනක් වේ.

මේ අතර, අදාළ අමාත්‍යාංශවලින් නිල වාහන ලැබී නැති ඇමැතිවරුන් කිහිපදෙනකු ඔවුන් කලින් ඇමැති ධුර දැරූ අමාත්‍යාංශවල නිල වාහන භාවිත කරන බව ද වාර්තා වේ.

නිල වාහන මෙතෙක් ලැබී නැති කැබිනට් හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ට අලුතින් වාහන නොගෙන අමාත්‍යාංශවල හා ඊට අයත් ආයතනවල සංචිත ලෙස පවතින වාහන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් යෝජනා කරනු ලැබ ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

අජන්ත කුමාර අගලකඩ – ලංකාදීප

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here