ඇමති විමලවීරට පිටුපෑ නිළධාරීන් දෙදෙනාට විනය පරීක්ෂණ අරඹයි.

0

පසුගිය දිනෙක වනජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක සහ වනජීවී නිළධාරින් කිහිප දෙනෙකු අතර, උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු විය. ඒ, පොළොන්නරුව වෙහෙරගොඩ ප‍්‍රදේශයේ දී ය.

පොළොන්නරුව, වෙහෙරගොඩ යාය රක්ෂිතය තුළට තමන්ගේ හරක් ඇතුළු කිරීමට ප‍්‍රදේශවාසීන්ට ඉඩ ලබා දෙන්නැයි වනජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වනජීවී නිළධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.නමුත් එම ඉල්ලීමට වනජීවි නිළධාරීන් විරුද්ධත්වය පලකිරීමත් සමඟ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ වනජීවී නිළධාරීන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇති විය.

ඒ හේතුවෙන් මේ වනවිට රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායකගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි බව පැවසූ පොළොන්නරුව වනජීවී නිලධාරීන් දෙදෙනා සම්බන්ධව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ වනජීවී රැකවරණය,අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායකගේ ඉල්ලීමකට අනුව බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ පවසයි.

ඒ අනුව,නිලධාරීන් දෙදෙනාට එරෙහි විනය පරීක්ෂණයේ මූලික කටයුතු වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here