තව වසර 10කින් ප්‍රාථමික වනාන්තර විනාශයේ මුල් තැන ශ්‍රී ලංකාවට

0

ශ්‍රී ලංකාව ජෛව විවිධත්වය විනාශ වී යන ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාප 34 න් එකක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇතැයි පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

වසර 2030 වන විටදී මෙරට වනාන්තර ප්‍රතිශතය සියයට 10ක් දක්වා අඩුවන බවත් එම ආයතනය පවසයි.

මෙරට සම්පූර්ණ භූමියෙන් මේ වන විට සියයට 83.5ක් භාවිතයට ගෙන ඇත. මේ ආකාරයෙන් වනාන්තර විනාශ කිරීම නිසා ලෝකයේ ප්‍රාථමික වනාන්තර විනාශ කරන රටවල් අතර හතරවැනි ස්ථානයට ලංකාව පත්ව ඇති බවත් 2030 වන විටදී ලෝකයේ ප්‍රාථමික වානන්තර විනාශ කරන රටවල් අතරින් දෙවැනි හෝ පළමුවැනි ස්ථානය ලංකාවට හිමිවනු ඇති බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය කියයි.

මෙලෙස මහා පරිමාණයෙන් වනාන්තර විනාශ කිරීම නිසා භූගත ජල මට්ටම සීග්‍රයෙන් පහළ යෑමෙන් මගුරු ඔය මළ ගංගාවක් බවට පත්ව ඇත. එමෙන්ම ඉදිරියේ දී මෙරට ගංගා 103න් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් මළ ගංගා බවට පත්වනු ඇති බවද එම ආයතනය කියයි.

( සාලිය කුමාර ගුණසේකර – අරුණ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here