අර්බූදය උඩු දුවයි..උපයෝගීතා කොමිසමේ පස් දෙනාම ඉල්ලා අස්වෙයි.

0

බලශක්ති අංශය නියාමනය කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වසා දැමීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර මහතා භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතාට ලිපියක් මඟින් කර ඇති දැනුම් දීමෙන් පසු එහි සියලුම සාමාජිකයින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව එහි සාමාජික මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා තහවුරු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් පස්දෙනා ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත භාර දුන් බව මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිත්වය දැරුවේ මහාචාර්ය කිත්සිරි ලියනගේ මහතා වන අතර චන්ද්‍ර ඒකනායක එහි උප සභාපති ලෙස කටයුතු කරන ලදි.

අනෙක් සාමාජිකයින් වූයේ ආචාර්ය නිෂාන් ද මෙල් සහ සඳුන් ගමගේ ය.

පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාව අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන අතර ඔවුන් වසර පහක කාලයක් සේවය කරයි.

ඉල්ලා අස්වීමක් හැරුණු විට, එහි සාමාජිකයෙකු ඉවත් කළ හැක්කේ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ චෝදනා තිබේ නම් ඒවා සනාථ වී පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර සම්මත කිරීමෙන් පසුව පමණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here