කොසොල් රජතුමා එදා අනාවැකි කිව්වෙ ලංකාවෙ යහපාලන රජය ගැන.

0

අද පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාව අතරතුරදී කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින පිලිබදවද කතාබහ සිදුවිය.

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රී නලීන් බංඩාර මහතාගේ කතාවකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පැවසූවේ එදා කොසොල් රජතුමාට බුදුරජාණන්වහන්සේගෙන් බණ අසා අනාගතය දැකීමට හැකියාවක් ලැබුණු බවත් එහිදී කොසොල් රජතුමා තමා දුටු සිහිනවලින් දුටුවේ අනාගතයේදී ශ්‍රීලංකාවේ යූඇන්පී ආණ්ඩුවක් තුළ සිදුවන දේ බව පවසා සිටියේය.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මුලින්ම සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා කොසොල් රජතුමාගේ සිහින සහ එම සිහිනවලට බුදු රජාණන්වහන්සේගේ ලබාදුන් පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරමින් තම කතාවේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ තීන්දු තීරණ විවේචනය කළේය.පසුව ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාද ඊට ප්‍රති උත්තර ඉදිරිපත් කළේය.

යළිත් සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රී නලීන් බංඩාර මහතාද යළි කොසොල් රජතුමාගේ සිහින පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේදී කතාකළ අතර ඊට පසුව කතාව ඉදිරිපත් කළ වාසුදේව නානායක්කාර මහතා එසේ කොසොල් රජතුමා අනාගතය ගැන පැවසූවේ ලංකාවේ යූඇන්පී රජය පිළිබඳව බව පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here