කොරියානු රජය සමඟ කළ සාකච්ඡාවේදී කොළ එළියක්.කොන්දේසි සැපිරූ සැනින් ශ්‍රමිකයන් යවනවා.

0

පසුගිය 26 වනදා කොරියානු රැකියා පිළිබඳව සිදුකළ සාකච්ඡාවේදී මෙම රැකියා සම්බන්ධයෙන් කොරියානු රාජ්‍ය කොළ එළියක් ලබා දුන් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා සිටියා.

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂාවෙන් කොරියානු විභාගය සමත්ව කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ 5422 රැදී සිටින බවත් මූලික වශයෙන් කොරියා සිට පැමිණ නැවත කොරියානු රාජ්‍යය බලා පිටත්වීමට බලාසිටින 1111 මූලික වටයේදී කොරියානු රාජ්‍යය වෙත යැවීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

නමුත් කොරියානු රාජ්‍යය සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේදී ඔවුන් කොන්දේසි කිහිපයක් දැමූ බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

එනම් ගුවන් තොටුපළවල් නිසි අයුරින් විවෘත කිරීම,මාස තුනක් ඇතුලත ශ්‍රමිකයෙකුට කොරෝනා වැළදුනහොත් ඒ සඳහා රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වාදීම ආදී ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ කොන්දේසි හැකි ඉක්මණින් සපුරා මෙරට ශ්‍රමිකයන් කොරියානු රාජ්‍යය වෙත යැවීම තම රජයේ අරමුණ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැයේ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ විවාදයේදී විපක්ෂය විසින් කොරියානු රජයේ රැකියා පිළිබඳව කළ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළදපොළ විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here