කෑගල්ලේ කොරෝනා ඖෂධය කතානායකට දෙයි.. ආණ්ඩු පක්‍ෂ මැති ඇමති පිරිසක් එතැනදීම බොයි.

0

කොරෝනා වෛරසය මර්දනය සඳහා කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද දේශීය ඖෂධය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත අද දිනයේ පිළිගන්වා ඇත.

එම අවස්ථාවට ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු පිරිසක්ද එක්ව තිබේ.ඔවුන් පිරිස එම ඖෂධය එහිදී පානය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here