බජට් පාටියේ වියදම ලක්ෂ සීයකට වැඩියි.

0

අයවැය සම්මත වීමෙන් පසු කතානායක නිල නිවසේ පැවත් වූ සාම්ප්‍රදායික සාදයට ( බජට් පාටියට )ලක්ෂ 100 කට අධික මුදලක් වැය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රීවරුන්,පාර්ලිමේන්තුවේ සහකාර ආවතේව තනතුරුවලින් ඉහළට සිටින සියලු නිළධාරීන් හා ලේකම්වරුන් ඇතුළුව 700 කට ආසන්න පිරිසක් මෙම සාදය සඳහා ආරාධනා ලැබ සිටි බව දැනගන්නට ඇත.

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ මෙම සාදය නොපැවැත්විය යුතු බවට චමින්ද විජේසිරි මහතා ඉල්ලීමක්ද කර තිබුණි.

( Lankadeepa )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here