රැල්ලට චිත්‍ර ඇන්ද තාප්පවලට අද වෙලා තියෙනදේ

0

මෙරට තරුණ තරුණියන් විසින් නව පිබිදීමකින් රට පුරා තාප්ප සිතුවම් ඇඳ වසරක් පමණ ඉක්ම ගොස් තිබේ.

මේ ආකාරයෙන් සිතුවම් කළ තාප්ප සහ බිත්ති ප්‍රධාන නගර තුළ පිහිටිය ද කටයුතු නිමා වීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් සිදු කිරීමට ඇතැම් පළාත් පාලන ආයතන පියවර නොගැනීමත් සමගම එම සිතුවම් වැසී යමින් වල්වැදී ඇතැම් ස්ථාන ලඳුකැලෑ බවට පත්වී තිබෙන අයුරු දක්නට තිබේ. එමෙන්ම දුවිලි හා හිරු එළිය නිසා ඇතැම් චිත්‍ර අවපැහැ ගැන්වී තිබෙන අයුරු ද දක්නට ලැබිණ.

එවන් අවස්ථාවක නැවත එම වල්වැදී වැසී යමින් තිබෙන තාප්ප සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් දුරුවර්ණ වූ චිත්‍ර නවීකරණය කිරීමට ගිනිගත්හේන නගරයේ තරුණ ප්‍රජාව කටයුතු කරමින් සිටි.

ඒ අනුව ඔවුන් 13 වන දා නගරයට රැස්වී ශ්‍රමදානයෙන් ගිනිගත්හේන නගරයේ තාප්ප සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් නැවත නගරයේ වැසි යමින් තිබූ සුන්දර දර්ශනය යළි දැකගන්නට සැලැස්විය.

චන්දන ජයවීර – හැටන් ( ARUNA )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here