සෞඛ්‍ය සේවකයන් විරෝධතා.කොළඹ පාරවල් හිරවෙයි.

0

කොළඹ නගර සභාව ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මේ වන විට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබේ.

ඉල්ලීම් පහක් මුල් කරගෙන සෞඛ්‍යය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් විසින් මෙම විරෝධතාවය පවතින් සිටී.

විරෝධතාව විහාර මහා දේවී උද්‍යානය අසලින් ආරම්භ විය.විරෝධතාකරුවන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීම සමග පොලිසියෙන් බාධා එල්ල විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here