ගුවන් හමුදාවට අයත් PT 6 යානයක සබඳතා බිද වැටේ.

0

එක් නියමුවෙකු සමඟ පියාසර කළ ශ්‍රීලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් PT 6 වර්ගයේ ගුවන් යානයත් සමඟ සබදතා බිද වැටී තිබේ.

ත්‍රීකුණාමලය ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පියාසර කර ඇති මෙම යානාව අවසන් වරට සබදතා පවත්වන විට යානය පියාසර කර තිබුනේ කන්තලේ සූරිය පුර ප්‍රදේශයට ඉහලිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here