“මම කාලි” පැණිය හැදූ ධම්මික අටමස්ථානාධිපති හිමියන්ට කෑගැසූ හැටි.

0

කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ දේවාලයක් පවත්වාගෙන යන ධම්මික බණ්ඩාර නම් පුද්ගලයෙකු විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ පැණියක් රැගෙන අති උතුම් ශ්‍රී මහ බෝධිය අසලට පැමිණියා.

එහිදී ඔහු පළමුවෙන් අනුරාධපුර අටමස්ථානාධිපති අති පූජ්‍ය පල්ලේගම ධම්මරක්ඛිත සිරිනිවාස බැහැදකිනු ලැබුවා. පසුව ඔහු ඔහුගේ කොවිඩ් පැණිය ජය ශ්‍රී මහ බෝ සමිඳුන්ට පූජා කිරීමට පැමිණි නමුත් ඔහුට ශ්‍රී මහ බෝධිය අසලටම යාමට අවසර හිමිවූයේ නෑ.

කෙසේ වෙතත්, පසුව ජය ශ්‍රී මහ බෝ සමිඳුන්ගේ පහළ මළුවට ඖෂධය පූජා කිරීමට ධම්මික බණ්ඩාර හට අවසර හිමි වුණා.

අනතුරුව නැවතත් අටමස්ථානාධිපති හිමියන් වෙත පැමිණි එම පුද්ගලයා “මම කාලි, ඔබ වහන්සේගේ අම්මා” යැයි ස්වාමීන්වහන්සේ හට කෑ ගසනු ලැබූ අතර එම ස්ථානයේ සිටි පිරිස එම තත්වය සමනය කිරීමට උත්සහ ගනු ලැබුවා.

එම වීඩියෝව පහළින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here