මුල්ලේරියාවේ පී.සී.ආර් යන්ත්‍රයේ පරීක්ෂණ 2000 සිට 1000 ට බස්සන්න යයි.

0

මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේ ස්ථාපිත කර ඇති පීසීආර් යන්ත්‍රයට අවශ්‍ය කරන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරක හිඟ වීම හේතුවෙන් පීසීආර් පරීක්ෂණ යළි සීමා කිරීමට සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දිනකට සාමාන්‍යයෙන් පීසීආර් පරීක්ෂණ 2000ක් පමණ කළත් මෙම හිඟය හේතුවෙන් මේ වන විට 1000කට අඩු සංඛ්‍යාවක් කිරීමට නියමිතව ඇත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී මේ බව අනාවරණය වී ඇත. මේ වන විට රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරක ආනයනය කිරීමේ ප්‍රමාදයක් මතුව ඇති අතර යම් හෙයකින් ආනයනය නතරවුවහොත් පීසීආර් පරීක්ෂණ ඇනහිටීමේ අවදානමක් මතුව තිබේ.

කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවේ දෛනිකව පීසීආර් පරීක්ෂණ 1500ක් පමණ සිදු කරයි. විශේෂයෙන් මහල් නිවාස ආශ්‍රිතව කරන පරීක්ෂණවලින් රෝගීන් 400ක් පමණ දෛනිකව හඳුනාගෙන්නා බවද පැවසේ.

මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේ ස්ථාපිත කර ඇති පීසීආර් යන්ත්‍රය මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදී ද ක්‍රියා විරහිත විය. චීනයෙන් ආනයනය කළ මෙම යන්ත්‍රයට රුපියල් මිලියන 250ක් වැය කර තිබේ.

( ARUNA )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here