නව වසරේත් ටියුෂන් වලට වැට බඳී.

0

නව වසරේ පාසල් ආරම්භ කළ ද පෞද්ගලික උපකාරක පංති ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබාදී නැතැයි අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා පවසයි.ඒ සඳහා ඉදිරියේදී සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත තීරණයක් ගනු ලබන බවද ඇමැතිවරයා කීවේය.

( Divaina )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here