දැනට ධම්මික පැණිය මිලියන 3 කට වඩා පානය කරල.ඉතුරු ටිකටත් දෙනව

0

නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඖෂධ ලබා ගැනීමට නොපැමිණෙන්නැයි සියළු දෙනාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින බව කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

දැනට අපේ රටේ මිලියන 03 කට මෙම පැණිය ලබාදී ඇති බවත් ඉතිරි අයටත් ඖෂධය ලබා දෙන දිනයක් ඉදිරියේදී මාධ්‍ය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන බවත් එදිනට පැමිනෙන ලෙසත් ඔහු තම නිවස ඉදිරිපිටට පැමිණ සිටි ජනතාවට දැන්වීය.

ඖෂධය නිෂ්පාදනය අසීරු කටයුත්තක් බවත් එය ගගකින් දොලකින් ගන්නවා නොවන්නේ යයිද කී
ඔහු තමන් මේ ඖෂධය දෙන්නේ එය සත්‍ය යැයි ඔප්පු වූ නිසා බවද කියා සිටියේය.

තමන් කෑගල්ලේ එම ගම්මානයට පැමිණ සිටින්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදන පමණක් යයි කී ඔහු එහි පැමිණ ගම්වාසීන් අපහසුතාවයට ලක්නොකරන ලෙස ද ඉල්ලීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here