ඉන්ධනහල් සේවකයෙක් ලක්ෂ 5ක රන්මාල 5ක් අහුලා අයිතිකරුට දීලා

0

මීගමුව මහජන බැංකුව අසල පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හලේ සේවකයකු විසින් පෙරේදා (28 වැනිදා) රුපියල් ලක්ෂ 5ක් පමණ වටිනා රන් මාල 5ක් බිම වැටී තිබී අහුලාගෙන එය අයිතිකරුට භාරදී ඇතැයි මීගමුව පොලිසිය පැවසීය.

බැංකුවකට උකස්කර තිබූ එම රන් මාල බේරාගෙන රැගෙන යමින් සිටියදී ඉන්ධනහල පරිශ්‍රයේදී ඒවා වැටී ඇත.අයිතිකරු මේ පිළිබඳව මීගමුව පොලිසියට පැමිණිලි කර දූෂණ මර්දන අංශයේ නිලධාරීන් සමග අවට සී.සී.ටී.වී. දර්ශන නිරීක්ෂණය කළද රන් මාල සොයා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

අනතුරුව ඉන්ධන පිරවුම්හලේ සේවකයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී ඇන්ටනී ප්‍රනාන්දු නමැති සේවකයා විසින් එම්.පී.ඒ. එස්. ප්‍රනාන්දු නමැති රන්මාල හිමිකරුට ඒවා භාරදී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here